Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie  die u op deze site (boxrock.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft aan Boxrock.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boxrock of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik.

Boxrock voert het beheer over de pagina’s op deze website.

Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Copyright © 2020 Boxrock Privacybeleid | Audioman by Catch Themes